• Hàng không hóa chất - không chất bảo quản
  • Sản lượng hàng tiêu thụ trong ngày
  • Đa phần là nguồn nguyên liệu được nuôi tại địa phương
  • Giá cả hợp lý